For arbeids- og næringsliv


Arbeids- og næringslivskontakt

Næringslivsmentor 2019
Det er tilgjengelig lønns- og driftsmidler til seks næringslivsmentorer ved UiT Norges arktiske universitet. Institutt, senter eller fakultet søker inn navngitt person til et avgrenset engasjement. Hensikten er å styrke kontakt og samarbeid med bedrifter i Troms.  Troms fylkeskommune gjennom ViT Troms er finansiør. Søknadsfrist 3 mai 2019.  Kontaktperson mette.r.midtgard@uit.no Les mer her (Lenke til intern side)

Reisestøtte for studenter 2019
  • Studenter ved UiT kan søke om å få dekket reise- og overnattingsutgifter i forbindelse med bachelor- eller masteroppgave i samarbeid med bedrift i Troms eller Finnmark. 
    For Nordland gjelder ordningen industribedrifter og masterstudenter. 
    Mer info:  mette.r.midtgard@uit.no 
HAndelshøgskolen
Kommer....
Responsible: Morten Åsland
Last changed: 12.06.2019