What's up


Activities:

Frigjøringsjubileet 2019: Historiekonferanse

Where: Kirkenes
When: 23.10.19 11:00

Havets hemmeligeter: Har urfolk rettigheter i kystsonen?

Where: Champagnekantina Teo Hus 6
When: 24.10.19 19:00


All activities