STK_2435-heidi_hemmingsen.jpg
Photo: Torbein Kvil Gamst

Flag icon Flag icon

Heidi M Hemmingsen

Handelshøgskolen ved UiT i Tromsø

Job description:

Koordinerer, etablerer og tilrettelegger for samarbeid mellom Handelshøgskolen og ekstern virksomhet.

Administrative oppgaver knyttet til ekstern prosjektfinansiering 

Ansvar for Handelshøgskolens nettsider og på sosiale medier 

Studiekonsulent for Master of Science in Business Creation and Entrepreneurship og Master i ledelse, innovasjon og marked.

Opptak til mastergradsprogrammene ved Handelshøgskolen

Etter- og videreutdanning ved Handelshøgskolen

Formidling 
CV

Arbeidserfaring:
2010 - d.d           
UiT Norges arktiske universitet, Handelshøgskolen - næringslivskoordinator

2009 - 2010         Universitetet i Tromsø, Handelshøgskolen i Tromsø - prosjektleder

2000 – 2008        Handelshøyskolen BI i Tromsø - studiekonsulent

1999 – 2000        Opinor Organisasjonsutvikling AS - administrasjonssekretær

1995 – 1997        Tromsø kommune, lærer

1993 – 1994        Lenvik kommune, lærer

 

Utdanning:
2008                Handelshøyskolen BI - i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon

2003 – 2004   Handelshøyskolen BI - markedsføring; strategi og ledelse

1998                Universitetet i Tromsø - dokumentasjonsvitenskap

1994 - 1995    Universitetet i Tromsø - allmenn litteraturvitenskap

1990 – 1993   Høgskolen i Tromsø - allmennlærer

Study counsellor for:

Økonomi og administrasjon, siviløkonom - master
Ledelse, innovasjon og marked - master