Anine-T-Andersen
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Andersen, Anine Therese

Department of Medical Biology

Job description:
  • Administrerer bachelor og master i Biomedisin
  • Veiledning av studenter
  • Undervisningsplanlegging
  • Opptak og innpassing
  • Informasjonsarbeid og rekruttering
  • UtvekslingStudy counsellor for:

Biomedicine - master
Biomedisin - bachelor