Flag icon Flag icon

Widnes, Hege Kristin

Seksjon for internasjonalt samarbeid

Job description:

Erasmus+ Global mobiltet,

Utdanningssamarbeid mot India, Kina , Sør-Afrika og det globale sør,

Institusjonskontakt Eurasia,

Insitutsjonskontakt NORPART

 

Institusjonskontakt NORHED,

Institusjonskontakt Students at Risk,

Hovedverneombud for Administrasjonen