Flag icon Flag icon

Ottar Karsten Hoem

Seksjon for studieadministrasjon

Job description:

Arbeidsoppgaver:

  • Wiseflow
  • TP eksamen
  • Generell eksamensforvaltning