Flag icon Flag icon

Marita Pedersen

Seksjon for forsking, utdanning og formidling Helsefak

Job description:

Forskningsstøtte:

 

Nettsider (utvikling og drift):

 

Bruker av følgende verktøy:

 • ePhorte
 • Excel inkl. pivotering
 • SPSS
 • NVivo
 • Nettskjema (og tidl. Questback)
 • Sharepoint
 • Office.com, inkl. planner
 • EUTRO prosjektmodulen (fakultetssuperbruker)
 • iKB (iKnowBase)
 • Adobe pro
 • InDesign
 • ColourboxCV

Jobb

2012-d.d. - Forskningsrådgiver, Seksjon for forskningstjenester, Det helsevitenskapelige fakultet

2016-2017 - Sekretariat, Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning i spesialisthelsetjenesten (NSG)

2015-2016 - Sekretariat, Nasjonalt forskningsdekanmøte medisin

2010-2012 - Førstekonsulent ph.d.-programmet, Seksjon for forskningstjenester, Det helsevitenskapelige fakultet

2010 - Prosjektmedarbeieder Ungdom og psykisk helse, RBUP, NTNU

2008-2010 - Forskningsassistent på prosjektene DUÅ - Barnehage og skoleprogrammet og Små barn i barnehagen / Nettredaktør for RBUP|NTNU (nå RKBU Midt)

 

Utdanning

2010 - Ph.d.-emner DMF, NTNU: SMED 8004 Medisinsk forskning i teori og praksis (5 sp) og KLMED8004 - Medisinsk statistikk, del I (7,5 sp)

2008 - MSc Sosial- og samfunnspsykologi, NTNU

2005 - BSc Arbeids- og organisasjonspsykologi, NTNU

2003 - Grunnfag psykologi, UiT

Publications in CRIStin


 • Pedersen, Marita; Sund, Anne Mari. The role of coping in deliberate self-harm during early adolescence – short and long term effects. Nordic Child and Adolescent Psychiatric (NordCAP) Research Meeting 2010-09-08 - 2010-09-09 2010.