Renate M. Walberg
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Renate Mari Walberg

Institutt for lærarutdanning og pedagogikk

Job description:

Studiekonsulent for Barnehagelærerutdanningen (BLU).

Halve stillingen er knyttet til ledelse av studieprogrammet.

Arbeider med opptak, utvikling av utdanning, kartlegging, utredning, evaluering, rekruttering og generell saksbehandling av studentsaker.

Deltar i ulike prosjekter knyttet til barnehagelærerutdanning ved UiT.
Publications in CRIStin


  • Nordli, Ingrid C.; Wiik, Miriam; Dardanou, Maria; Volden, Monica; Haugseth, Bengt A.; Pesch, Anja Maria; Pettersen, Geir Olaf; Walberg, Renate Mari; Sundelin, Marit. Kvalitetsutvikling av tverrfaglig emneundervisning BLU (Barnehagelærerutdanningen). 2016.

  • Habbestad, Helge; Walberg, Renate Mari. Kompetanse Tromsbarnehagene 2014. 2014.

  • Walberg, Renate Mari. Læring i lag - en komparativ studie av organisasjonstyper med ulikt innhold og mål.. 2011.