Brynjar-Sollid-IAS.jpg
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Brynjar Sollid

Institutt for lærarutdanning og pedagogikk

Job description:

Studiekonsulent for mastergradsprogrammene:

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Logopedi
  • Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektorenStudy counsellor for:

Pedagogikk - master
Spesialpedagogikk - bachelor
Pedagogikk - årsstudium
Pedagogikk - bachelor
Spesialpedagogikk - master