Therese Rist

Flag icon Flag icon

Rist, Therese

Department of Clinical Medicine

Job description:

Studieadministrativ koordinator ved Institutt for klinisk medisin (IKM).

Prosjektleder for implementering av nytt LMS - Canvas - ved legeutdanningen.


Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning