Magnus Lyngra.PNG
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Flag icon Flag icon

Magnus Lyngra

Seksjon for studieadministrasjon

Job description:

Jobber med:

Internasjonalt opptak

Masteropptak

Enkeltemner (BCH, master og ph.d.)

Gir informasjon og/eller opplæring i forb. med opptak til ansatte på UiT

Systemansvarlig FS og EVU-web i fellestjenesten for opptak