20160109_191707_resized.jpg

Flag icon Flag icon

Tvete, Nadia A.

Institutt for lærarutdanning og pedagogikk

Job description:
 • Studiekonsulent  for ILPs etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
 • Studiekonsulent for Matte-MOOC (Massive Open Online Course)  ved ILPs etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
 • Saksbehandling studieadministrasjon
 • Medlem av eksamensgruppa ved ILP
  • Eksamensadministrasjon
  • Digital eksamen
  • EVU
  • Mastergradsavhandling (Pedagogikk, Spesialpedagogikk, Logopedi, Utdanningsledelse)
  • PPU/Lektor