Photo: Lars Foss Tveiten

Flag icon Flag icon

Marte Foss Tveiten

Institutt for farmasi

Job description:

Studieveileder for bachelor og master i farmasi.
Study counsellor for:

Farmasi - bachelor
Farmasi - master