Anne-Kjøsnes.jpg
Photo: Torje Jensen

Flag icon Flag icon

Kjøsnes, Anne

Seksjon for forsking, utdanning og formidling HSL-fak

Job description:

 

  • Kvalitetssikring av studier, rapport fra fakultetet til utdanningsmelding
  • Bistår ved utvikling og endring av studieprogram
  • Bistår ved ekstern evaluering av studieprogram
  • Generell saksbehandling, og forberedelse av saker til fakultetsstyret
  • Rådgiving i spørsmål som angår evaluering og kvalitetssikring av studier