Profilbilde_IMG_8798.jpg
Photo: Tommy Hansen

Flag icon Flag icon

Josefsen, Eva

Institutt for barnevern og sosialt arbeid
Research interests

Demokrati, politisk styring og offentlig forvaltning

Governance og samstyringsordninger

Ressursforvaltning

Valgforskning

Samepolitikk

Publications in CRIStin


 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria. Indigenous Political Journalism in the Norwegian and Swedish Public Service Broadcasters. Journalism Studies 2018. ISSN 1461-670X.s doi: 10.1080/1461670X.2018.1477550.

 • Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria; Mörkenstam, Ulf. Nominasjonsprosesser ved sametingsvalg. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 56 - 79.

 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli; Vestli, Emma Kristine Sjøenden. Valgdekningen i de samiske allmennkringkasterne og velgernes informasjonskilder. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 104 - 128.

 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Fjellström, Anna-Maria. Samiskallmennkringkasting - samfunnsoppdrag og urfolksjournalistikk. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 80 - 103.

 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo. Inledning. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 11 - 23.

 • Pettersen, Torunn; Saglie, Jo; Josefsen, Eva; Nilsson, Ragnhild. Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 238 - 256.

 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo. Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 24 - 55.

 • Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter; Selle, Per. Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.. (sammendrag) Springer Publishing Company 2016 ISBN 978-3-319-25033-5.s 23 - 42.s doi: 10.1007%2F978-3-319-25035-9_2.

 • Mörkenstam, Ulf; Josefsen, Eva; Nilsson, Ragnhild. The Nordic Sámediggis and the Limits of Indigenous Self-Determination. (fulltekst) Gáldu Cála. Journal of Indigenous Peoples Rights 2016 (1). ISSN 1504-4270.s 4 - 46.

 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Ni Bhroin, Niamh. Samepolitikk på dagsordenen. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 249 - 273.

 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Sámi almmusvuohta: Jagi 2009 sámediggeválgga gokčan mediai. Diedut / Sámi instituhtta 2014 (1). ISSN 0332-7779.s 11 - 45.

 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo. Different Institutions within Similar States: The Norwegian and Swedish Sámediggis. Ethnopolitics 2014; Volum 14 (1). ISSN 1744-9057.s 32 - 51.s doi: 10.1080/17449057.2014.926611.

 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. An Indigenous Public Sphere? The Media and the 2009 Sámediggi Election Campaign. Arctic Review on Law and Politics 2013 (1). ISSN 1891-6252.s 62 - 89.

 • Josefsen, Eva. Nominasjon og formelle strukturer - en sammenligning av Ap og NSR foran sametingsvalget 2009. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 197 - 220.

 • Josefsen, Eva; Aardal, Bernt. Valgordningen ved sametingsvalg – en viktig rammebetingelse. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 32 - 55.

 • Josefsen, Eva; Saglie, Jo. Innledning: det samiske demokratiets utfordringer. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 9 - 31.

 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Den samiske offentligheten: mediedekningen av sametingsvalgkampen 2009. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 221 - 251.

 • Josefsen, Eva. Samiske rettigheter og utvikling i nord - et uløselig spenningsfelt eller to sider av samme sak?. Fagbokforlaget 2010 ISBN 978-82-450-1050-3.s 277 - 298.

 • Josefsen, Eva. Stat, region og urfolk. Cappelen Damm Akademisk 2008 ISBN 978-82-02-26969-2.s S. 91-[121] - .

 • Josefsen, Eva. Samepolitikk - en innfallsvinkel for regional utvikling?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2008 (3). ISSN 0801-1745.s 225 - 246.

 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo. Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-50841-5.s 56 - 79.

 • Josefsen, Eva; Saglie, Jo. Sametingsvalg: velgere, partier, medier. Abstrakt forlag 2011 ISBN 978-82-7935-320-1.s 56 - 84.

 • Josefsen, Eva. Om fornorskning. Innledning til bokpresentasjon "Mors døtre" 2019-02-09 - 2019-02-09 2019.

 • Josefsen, Eva. Rio tinto zink og mineralleting. UiTs jubileumsseminar for Ole Henrik Magga 8. februar 2018 2018-02-08 - 2018-02-08 2018.

 • Hauan, Marit Anne; Boine, Mari; Josefsen, Eva; Hætta, Odd Mattis; Kleemann, Carola Babette. Mari Boine - Fra oppvekst til verdensstjerne. Forskningsdagene 2018 2018-09-20 - 2018-09-20 2018.

 • Josefsen, Eva. Sami Parliaments: The Scandinavian Model. (data) 2018.

 • Josefsen, Eva. "Debatt om fylkessammenslåing". (data) 2018.

 • Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018). 2018 ISBN 978-82-7492-406-2.

 • Josefsen, Eva. Folks forhold til FeFo. (data) 2018.

 • Josefsen, Eva. “…change the system from within”. Markering av samisk nasjonaldag - faglig seminar 2018-02-06 - 2018-02-06 2018.

 • Josefsen, Eva. Samisk aktivisme og kunst, innslag nr 8, NRK P1, Her og Nå. 22. november 2017. (data) 2017.

 • Josefsen, Eva. Valgsending Stortingsvalget i Finnmark. 2017.

 • Josefsen, Eva. Intervju i innslag om bysamer. (data) 2017.

 • Josefsen, Eva. Ny bok om sametingsvalget.. (data) 2017.

 • Josefsen, Eva. Innslag nr 5 om sametingsvalgkamp og bysamer. (data) 2017.

 • Josefsen, Eva. IMPLEMENTING INDIGENOUS LAND RIGHTS - The Finnmark Act as an example?. Seminar: New understanding of nature and animals. Should we, and if so, how to safeguard indigenous traditional hunting and trapping culture? UiT the Arctic University of Norway, Campus Alta, May 25. 2016 2016-05-25 - 2016-05-25 2016.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. Samiske interesser i kommunal planlegging. 2016.s 6 - 23.

 • Kemi Gjerpe, Kajsa; Evju, Kristin; Olsen, Torjer Andreas; Broderstad, Else Grete; Brattland, Camilla; Josefsen, Eva; Afanasyeva, Anna. Ja, samene er et urfolk. Samenes status som urfolk eksisterer uavhengig av DNA-sporing og genforskning.. (fulltekst) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Josefsen, Eva; Broderstad, Else Grete. Urfolkspolitikk i nord, grensesprengende eller bremsekloss for lokal utvikling?. Lørdagsuniversitetet 2016-02-06 - 2016-02-06 2016.

 • Josefsen, Eva. "Kommentar: Dyrere for tilreisende jegere i Finnmark". 2016.

 • Josefsen, Eva. "Samene trodde de vant kampen om Finnmark". (data) 2016.

 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild. The Nordic Sámediggis: representative bodies for self-determination or expression of state cooptation of Sámi politics. UNPFII side-event 2016-05-16 - 2016-05-16 2016.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør. 2015 (2015:1) ISBN 978-82-7571-247-7.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva; Søreng, Siri Ulfsdatter. Lav tillit og stor støtte - paradokser for FeFo. Dagavisen Nordlys 2015.s 3 - 3.

 • Josefsen, Eva. The Finnmark Estate in Norway - an innovative body in terms of Indigenous land rights?. : Circumpolar Innovation: Making Science and Technology Work for the North 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.

 • Broderstad, Else Grete; Josefsen, Eva. UiT er i spranget på Støres 'ideforsprang i nord'. 2015.

 • Josefsen, Eva. Likestilling på Sametinget gjennom 25 år. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 183 - 204.

 • Josefsen, Eva. De første skritt - Sametinget gjennom 25 år. (data) 2014.

 • Josefsen, Eva. Selvbestemmelse og samstyring — En studie av Sametingets plass i politiske prosesser i Norge. 2014 ISBN 978-82-8244-133-9.

 • Josefsen, Eva. Mind the gap – a local perspective on implementing Sámi politics. FNs verdesnkonferanse om urfolk, Side event: Indigenous self-determination: Why an implementation gap? Top-down or bottom-up challenges?, 2013-06-11 - 2013-06-11 2013.

 • Skogerbø, Eli; Josefsen, Eva; Ni Bhroin, Niamh. Minority media: policy implications of disruptive change. Crises, ‘Creative Destruction’ and the Global Power and Communication Orders: Papers presented at the 2013 conference of the International Association for Media and Communication Research 2013-06-25 - 2013-06-29 2013.

 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Saglie, Jo. Different institutions within similar states: The Norwegian and Swedish Sámi Parliaments. ECPR Joint Sessions of Workshops 2013-03-11 - 2013-03-16 2013.

 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Josefsen, Eva. Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo. Sami customary rights in modern landscapes - indigenous people and nature conservation. 2013-08-28 - 2013-08-29 2013.

 • Søreng, Siri Ulfsdatter; Josefsen, Eva. Sami rights in land management reforms. A contested concept?. Oovtâst - Togheter. New concepts, theories and methodologies on Saami studies. 2013-09-25 - 2013-09-27 2013.

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Josefsen, Eva; Selle, Per. Hvordan påvirker samepolitikken utviklingsprosesser i nord? Rapport fra konferanse 19.-20.september 2012. 2013 ISBN 978-82-7571-228-6.

 • Josefsen, Eva; Balto, Aila Marge Varsi; Solstad, Marit. Evaluering av Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger for samisk språk. 2013; Volum 2013 (1) ISBN 978-82-7571-226-2.

 • Angell, Elisabeth; Balto, Aila Marge Varsi; Josefsen, Eva; Pedersen, Paul; Nygaard, Vigdis. Kartlegging av samisk perspektiv i kommunesektoren. 2012 ISBN 978-82-7571-217-0.

 • Grimsrud, Gro Marit; Aure, Marit; Josefsen, Eva; Vaage, Turid. Katalog over tilflyttingsarbeid i distriktene.. 2012.

 • Solstad, Karl Jan; Balto, Aila Marge Varsi; Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva; Solstad, Marit. Samisk språkundersøkelse 2012. 2012 ISBN 978-82-7321-629-8.

 • Josefsen, Eva; Skogerbø, Eli. Indigenous democracy – media use and media coverage of the 2009 Sami parliamentary election campaign. ECPR Joint Session of Workshops 2011 2011-04-12 - 2011-04-17 2011.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.

 • Nygaard, Vigdis; Josefsen, Eva. Finnmarkseiendommen under lupen. 2010 ISBN 978-82-7571-193-7.

 • Josefsen, Eva. The Norwegian Sámi Parliament and Sámi Political Empowerment. Sussex Academic Press 2010 ISBN 1845193512.s 31 - 44.

 • Abelsen, Birgit; Josefsen, Eva; Kvidal, Trine; Nygaard, Vigdis. Alta-kvinner og lokalpolitikk, Holdninger, erfaringer og rekrutteringsgrunnlag. 2008 ISBN 978-82-7571-174-6.

 • Josefsen, Eva. Om å skape et mulighetsrom for innflytelse . ILO-konvensjon nr. 169 og finnmarksloven. 2007 (11).s 65 - 82.

 • Josefsen, Eva. The Saami and the National Parliaments - Channels for Political Influence. Gáldu Cála. Journal of Indigenous Peoples Rights 2007 (2). ISSN 1504-4270.s 7 - 27.

 • Josefsen, Eva. Norwegian Legislation and Administration - Saami Land Rights. Gáldu Cála. Journal of Indigenous Peoples Rights 2007 (1). ISSN 1504-4270.s 7 - 3.

 • Josefsen, Eva. Finnmarksloven og Finnmarkseiendommen. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2007 (2). ISSN 0805-083X.s 42 - 47.

 • Josefsen, Eva. The Experience of Sápmi. 2005 ISBN 87-91563-10-0.s 178 - 209.

 • Myrvoll, Marit; Josefsen, Eva. Sametingets valgmanntall. Bladet Nordlys 2005.

 • Josefsen, Eva. Sametinget som likestillingspolitisk arena. 2004 ISBN 82-7571-129-0.

 • Josefsen, Eva; Holst, Bernt; Nilssen, Inge Berg. Vindkraftstrategier for Finnmark. 2004 ISBN 82-7571-127-4.

 • Josefsen, Eva; Henriksen, Jan Erik. Samiske stedsnavn i Alta. Altaposten 2003.

 • Abelsen, Birgit; Josefsen, Eva; Henriksen, Isak Mathis; Hauglin, Otto. Oppfølging av plan for helse- og sosialtjenester for den samiske befolkning i Norge – evaluering. 2003.