HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Lena Cecilie Bogstrand

Institutt for samfunnsvitskap

Job description:
 • Studieveileder for studietilbud i sosiologi og samfunnsplanlegging
 • Koordinator for samfunnsfagene i lektorutdanninga 8-13
 • Undervisningsplanlegging
 • Sekretær for programstyrene i sosiologi og samfunnsplanlegging
 • Kvalitetssikring av studietilbudene
 • Godkjenning av tidligere utdanning
 • Eksamens- og opptaksarbeid
 • Saksbehandling
 • Redigering av emne- og programbeskrivelser
 • Superbruker Wiseflow
 • Medlem av instituttstyret ved ISV
 • Verneombud ISV