Flag icon Flag icon

Andersen, Martin-Arne

Seksjon for forsking, utdanning og formidling HSL-fak

Job description:

CRIStin - forskningsdokumentasjon

Ph.d.-emner

Risikovurdering av forskningsprosjekter

Generell saksbehandling innen forskningsadministrasjon
Publications in CRIStin


  • Andersen, Martin-Arne; Lauritsen, Jan-Ståle. Organisasjonsarkivet : Ei brukarrettleiing. 1990 (86) ISBN 82-7170-116-9.