Flag icon Flag icon

Andersen, Martin-Arne

Seksjon for forsking, utdanning og formidling HSL-fak

Job description:

 

- Superbruker CRIStin (fakultetsansvarlig HSL)

- Risikovurdering av forskningsprosjekter (fakultetsansvarlig HSL)

- Ph.d.-emner

- Brukeradministrator Microdata, data fra SSB og NSD ( for HSL-fak)

- Generell saksbehandling innen forskningsadministrasjon
Publications in CRIStin


  • Andersen, Martin-Arne; Lauritsen, Jan-Ståle. Organisasjonsarkivet : Ei brukarrettleiing. 1990 (86) ISBN 82-7170-116-9.