Harsten-Ingeborg-Face.jpg

Flag icon Flag icon

Harsten, Ingeborg

Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak

Job description:

Bistå Universitetet (sentralt og HSL-fakultetet) med rådgivning, praktisk gjennomføring og saksbehandling innen følgende områder:

•    Organisasjon og organisasjonsutvikling (herunder omstillingsarbeid)
•    Kompetanseutvikling 
•    Lederutvikling (planlegging og gjennomføring av UiT sitt lederprogram)   
•    Løpende oppgaver på delegasjon fra ledelsen
CV

 

 

Utdanning:

1973:        medisin, Universitetet i Tromsø
1974-76:   samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø
1977:        offentlig administrasjon, Universitetet i Bergen
1982:        cand.polit.sosiologi, Universitetet i Tromsø
1990:        Nord Norsk Lederutvikling, Hovedprogrammet

 Jobberfaring: 

1972-1979 Pleiemedhjelper under studietiden, Regionsykehuset/UNN
1975-1976 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Tromsø
1977           Administrasjonssekretær, Fiskerisjefen i Tromsø
1978-1980  Vitenskapelig assistent, Universitetet i Tromsø/Fiskerihøgskolen
1980-1984  Førstekonsulent og senere kontorsjef, Statens lånekasse, Region Nord
1984-1986  Amanuensis sosiologi, Universitetet i Tromsø
1986-2006  Administrativ leder og senere fakultetsdirektør, Universitetet i Tromsø
2006-2011  Direktør Norges musikkhøgskole, Oslo
2011-dd     Seniorrådgiver Universitetet i Tromsø

 Forskning:

1975-1976 Fagopplæring: videregående skole og næringsliv (prosjektleder: professor Jon
                   Gulowsen)
1978-1980 Organisasjoner i fiskerinæringen  (prosjektleder: professor Abraham Hallenstvedt)
1978-1982  Kvinner i fagbevegelsen – etterslep eller nyskapere? (hovedfagsoppgave –  
                   NAVF-prosjekt med prosjektleder: professor Harriet Holter)
1984-1986  Studielån – egenfinansiert arbeidsledighetstrygd? 

Verv: 

 • Styremedlem i Adopsjonsforum, avdeling Troms (1988-1998)
 • Diverse verv innen idrett og skole (privat på vegne av mine barn)
 • Styremedlem Studentsamskipnaden i Tromsø (1990-1997)
 • Styremedlem Akademisk Kvarter Tromsø (1992-1995)
 • Styremedlem Nord Norsk Lederutvikling (1992-1996)
 • Medlem og ordfører i fakultetsgruppen i Nordisk universitetssamarbeid (NUAS) (2001-2007)
 • Medlem i administrasjonsutvalget, Universitets- og høgskolerådet (2009-2011)
 • Styremedlem i fakultetsstyret (SVT-fakultetet) på NTNU (2009-2012)
 • Landsstyremedlem Adopsjonsforum (2011-2017)

Annet:    

Foredragsholder på diverse kurs, blant annet: 

 • Tromsø kommune/Troms fylke: Kvinner i ledelse
 • Universitetet i Tromsø og Universitetet i Bergen: lederkurs om todelt ledelse samt saksbehandlerkurs for administrativt personell ved begge institusjoner
 • Universitetet i Tromsø: saksbehandlerkurs for kontoransatte
 • Diverse kurs for medisinsk og pedagogisk personell – om særskilte behov for utenlandskfødte barn

Publications in CRIStin


 • Harsten, Ingeborg; Bye, Geir; Grimsgaard, Sameline; Solheim, Stig H.. Midtveisevaluering av forskningsgrupper HSL-fakultetet, Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet.. 2017.