Larsen-Frode-G.jpg
Photo: HSL FAK UiT v/Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Larsen, Frode G.

Fakultetsleiinga ved HSL-fak

Job description:

Økonomi- og budsjettarbeid

  • Ansvar for overordnet arbeid med fakultetets budsjett
  • Ansvar for økonomisaker som legges frem for fakultetsstyret
  • Bistå fakultetsdirektøren i forbindelse med annen virksomhetsstyring
  • Overordnet budsjettoppfølging overfor enhetene (på områder som ikke dekkes av ordinær oppfølging fra Seksjon for økonomitjenester)

 Personal- og tilsettingssaker

  • Overordnet ansvar for saksbehandling til tilsettingsutvalget og tilsettingsrådet
  • Overodnet ansvar for saksbehandling i øvrige personal- og tilsettingssaker

Stedfortrederfunksjon

I fakultetsdirektørens fravær er assisterende fakultetsdirektør stedfortreder

 

Utover de oppgavene som er nevnt i stillingsbeskrivelsen utfører assisterende fakultetsdirektør andre oppgaver som delegeres fra dekan og fakultetsdirektør.