khk.jpg

Flag icon Flag icon

Karlsen, Kristin Haugseth

Seksjon for studieadministrasjon

Job description:
  • Opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger og master
  • Realkompetanse