Flag icon Flag icon

Karlsen, Kristin Haugseth

Seksjon for studieadministrasjon

Job description:
  • Opptak til grunnutdanninger, videreutdanninger og master
  • Realkompetanse for opptak til grunnutdanninger
  • Kontaktperson for opptak ved UMAK