Flag icon Flag icon

May Jensen

Institutt for lærarutdanning og pedagogikk

Job description:

Praksiskonsulent for PPU Yrkesfag, PPU allmennfag og lektorutdanningen 8-13