Flag icon Flag icon

Randi Østhus

Seksjon for forsking og utdanningskvalitet

Job description:

Arbeidsområder: CRIStin - kvalitetssikring og utvikling (institusjonsansvarlig), dokumentasjon og analyse, bibliometri, Open Access, Forskningsdata, FoU-termin.
Publications in CRIStin


  • Wæraas, Arild; Østhus, Randi; Solbakk, Marianne N. Det ekspressive helseforetak: Strategisk selvpresentasjon i den norske sykehussektoren. Nordiske organisasjonsstudier 2008; Volum 10 (4). ISSN 1501-8237.s 62 - 89.
  • Wæraas, Arild; Østhus, Randi; Solbakk, Marianne N. Det ekspressive helseforetak: Strategisk selvpresentasjon i den norske sykehussektoren. Nordiske organisasjonsstudier 2008; Volum 10 (4). ISSN 1501-8237.s 62 - 89.

  • Østhus, Randi; Andreassen, Helene N.. "We can work it out!" Collaborating on Research Data Management Services at UiT The Arctic University of Norway. NUAS forum 2019 2019-08-14 - 2019-08-16 2019.

  • Andreassen, Helene N.; Østhus, Randi. DataverseNO: En flerinstitusjonell arkivtjeneste for forskningsdata, utviklet av forskere for forskere. NARMA heldagsseminar i forskningsdata ved UiS 2018-01-30 - 2018-01-30 2018.

  • Conzett, Philipp; Østhus, Randi. Støttetenester for forskingsdatahandtering på UiT Noregs arktiske universitet. Narma-workshop: Introduksjon til datahåndteringsplaner for forskerstøtte (omtale) 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.

  • Østhus, Randi. Datahåndteringsplan for Testprosjektet Open DMP. 2018.

  • Wæraas, Arild; Østhus, Randi. Det ekspressive helseforetak: Selvpresentasjon i den norske sykehussektoren. NEON-konferansen 2007-11-21 - 2007-11-22 2007.