Flag icon Flag icon

Angelica Matveeva

Seksjon for forsking, utdanning og formidling NT-fak

Job description:

Koordinator for ph.d.-studiet i nautiske operasjoner

Programme coordinator /Joint national PhD programme in nautical operations

REALF A015 
Publications in CRIStin


  • Pursiainen, Christer Henrik; Matveeva, Angelica. Initiating Trust in High Politics: The Gorbachev-Reagan Summit in Geneva 1985. International Negotiation 2016; Volum 21 (1). ISSN 1382-340X.s 104 - 134.s doi: 10.1163/15718069-12341326.