IMG_20161014_121600.jpg

Flag icon Flag icon

Susana Angelica Castro Chavira

Institutt for psykologi

Job description:

Jeg utfører forskning på hjernestruktur og fysiologi knyttet til kognitiv og motorisk ytelse hos eldre personer gjennom kognitive, neuropsykologiske og magnetresonanstomografi, for å få innblikk i sunn aldring og tidlig påvisning av Alzheimers sykdom.
Publications in CRIStin


  • Alatorre-Cruz, Graciela C; Silva-Pereyra, Juan; Fernandez, Thalia; Rodriguez-Camacho, Mario A; Castro Chavira, Susana Angelica; Sanchez-Lopez, Javier. Effects of age and working memory load on syntactic processing: An event-related potential study. Frontiers in Human Neuroscience 2018; Volum 12. ISSN 1662-5161.s doi: 10.3389/fnhum.2018.00185.

  • Sanchez-Lopez, Javier; Silva-Pereyra, Juan; Fernandez, Thalia; Alatorre-Cruz, Graciela C; Castro Chavira, Susana Angelica; Gonzalez-Lopez, Mauricio; Sanchez-Moguel, Sergio M. High levels of incidental physical activity are positively associated with cognition and EEG activity in aging. PLOS ONE 2018; Volum 13 (1). ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pone.0191561.

  • Castro Chavira, Susana Angelica; Vangberg, Torgil Riise; Gorecka, Marta Maria; Vasylenko, Olena; Waterloo, Knut; Rodriguez-Aranda, Claudia. Association of white matter integrity and gait speed during dual-tasking among community-dwelling elderly adults. Society for Neuroscience Annual Meeting 2017 (fulltekst) 2017-11-11 - 2017-11-15 2017.