Sindre Blomsø, ILP
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Blomsø, Sindre Øyan

Department of Education

Job description:

Studiekonsulent for mastergradsprogrammene:

  • Pedagogikk
  • Spesialpedagogikk
  • Logopedi
  • Utdanningsledelse
  • Ledelse og profesjonell utvikling i utdanningssektoren
  • Kultur og profesjonStudy counsellor for:

Pedagogikk - master
Spesialpedagogikk - bachelor
Pedagogikk - årsstudium
Pedagogikk - bachelor
Spesialpedagogikk - master