Mercer-Irene-Marjorie-Face.jpg

Flag icon Flag icon

Irene Mercer

Institutt for klinisk odontologi

Job description:

Ansvarlig for 

  • Internasjonlisering - utvekslingsavtaler, praktisk tilrettlegging samt oppfølgning. 
  • Rekruttering 
  • Formidling - internt og eksternt
  • Spesialitutdanning 
  • Forskerlinjen
  • Administrativ støtte for Tannpleie- og Odontologistudiet. Herunder studenoppfølgning, eksamensarbeid, studieplan og timeplanbooking. 
  • Nettsider