Sigurd Langseth-1-2 cropped2.jpg

Flag icon Flag icon

Sigurd Langseth

Seksjon for forsking og utdanningskvalitet

Job description:

(Fra og med 01.10.19)
Seniorrådgiver/Koordinator for EVU

 • Ansvarlig for å koordinere og videreutvikle EVU-området ved UiT
 • Tilrettelegger for utdanningssamarbeid og EVU-aktivitet i møtet mellom arbeids-/næringsliv og UiTs fagmiljøer
 • Sekretariatsfunksjoner og oppfølgingsarbeid i regionale samarbeidsfora, nettverk og utvalg.
 • Analysere utviklingstrekk i arbeids- og næringslivet.
 • Strategiarbeid inennfor arbeidsområdet.

 

(Frem til 01.10.19)
Rådgiver for etter- og videreutdanning (EVU)

 • Administrativt ansvarlig for ILPs etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
 • Nestlederfunksjoner/stedfortreder for studieleder for ILPs etter- og videreutdanningstilbud (EVU)
 • Medlem av opptaksgruppa ved ILP
 • Medlem av rombookingsgruppa ved HSL
 • Medlem av EVU-forum ved UiT
 • Ansvarlig for instituttets tilbud levert gjennom anbudsportalen Mercell (Nye etter- og videreutdanninger.) 
 • Ansvarlig for fagressursdatabasen ved ILP
 • Webmaster http://uit.no/ilp
 • Varamedlem fakultetsstyret ved HSL (2014-CV

Mastergrad i Historie, UiT 2012
Bachelorgrad i Historie, UiT 2008
Utvekslingsopphold, UC Berkeley 2007
Diverse studentpolitiske verv (UiT, NSU, NSO, UHR) 2006-2014
Diverse politiske verv/ fagforeningsverv (RU, Rødt, Fellesforbundet mm.) 2002-
Diverse folkevalgte verv (Tromsø kommune) 2007-2019

Førstesekretær, studentinformasjonen UiT deltid, 2008-2012
Førstesekretær, opptakssentralen UiT, sommerjobb, 2008, 2009, 2011, 2012
Komitéleder, politisk ledelse Tromsø kommune, frikjøpt deltid, 2009-2011
Studiekonsulent for etter- og videreutdanning ved ILP, 2013-2015
Rådgiver for lærerutdanningene i Tromsø, ILP, 2016-2017
Rådgiver for etter- og videreutdanning ved ILP, 2017-2019
Seniorrådgiver for etter- og videreutdanning ved UiT, 2019-

Publikasjoner utenfor Cristin

Masteroppgave: "Historien om den venetianske myte", 2012