Flag icon Flag icon

Kamilla Lukkari

Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak

Job description:
  • Rekruttering, opptak, oppfølging av innreisende utenlandske studenter
  • Informasjon til, og veiledning av fakultetets studenter som planlegger utenlandsopphold i siste del av masterstudiet i rettsvitenskap
  • Kvalitetssikring av fakultetets utenlandske utvekslingsavtaler
  • Bidra til å utvikle avtaleporteføljen i tråd med strategiske målsettinger
  • Administrativt ansvarlig for det engelskspråklige masterprogrammet; Master of Laws in Law of the Sea
  • Kontakt med partnerinstitusjoner, studenter, faglige ansatte, samt den sentrale studieadministrasjon i internasjonaliseringsspørsmål
  • Generell saksbehandling/utredning knyttet til øvrige internasjonaliseringsspørsmål