Finn en ansatt ved UiT


Mollnes, Tom Eirik

Professor II ved IKM, tilknyttet stilling som avdelingsoverlege ved Diagnostisk Klinikk, Nordlandssykehuset, Bodø.
Fagansvarlig for:
Medisinsk immunologi