Avhengighet av hjelp i eget hjem


Formålet er å undersøke erfaringer med å motta hjelp fra andre blant eldre over 67 år som bor i eget hjem. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiT og Universitetet i Aarhus, og deltakere er rekruttert fra begge land.Medlemmer:

Astrid Gramstad (Principal investigator)