Læringsmiljø og tilnærminger til læring blant norske ergoterapistudenter


Prosjektet Learning environment and approaches to studying among occupational therapy students er initiert og ledes av Tore Bonsaksen, Høgskolen i Innlandet og VID vitenskapelige høyskole. Prosjektet følger ergoterapeutstudenter fra alle seks norske utdanninger gjennom studieforløpet. Prosjektsiden oppdateres fortløpende om nye publikasjoner: https://www.researchgate.net/project/Learning-environment-and-approaches-to-studying-among-occupational-therapy-students

Prosjektdeltakere fra UiT er Astrid Gramstad og Lene A. Åsli.Medlemmer:

Astrid Gramstad