Læringsnettverk og betydning for kommunal rehabilitering


Formålet med studien er å undersøke hvilke betydninger deltakelse i et læringsprogram i rehabilitering og hverdagsmestring har for rehabiliteringstjenester i kommunehelsetjenesten.Medlemmer:

Astrid Gramstad (Principal investigator)
Marianne Eliassen