Narrative care with older adults


Prosjektet er et samarbeid mellom Bodil H. Blix (UiT), Dr. Charlotte Berendonk, professor emerita D. Jean Clandinin og professor Vera Caine (University of Alberta, Canada). 

Hensikten med prosjektet er å utvikle begrepet og teorigrunnlaget for narrativ omsorg (narrative care) og en intervnesjon for narrativ omsorg i sykehjem og andre boformer for eldre.

Gruppen har knyttet til seg flere medforfattere i de ulike publikasjonene.

Publikasjoner fra prosjektet:

Berendonk, C.; Blix, B.H.; Randall, W.L., Baldwin, C.; Caine, V. 2017. Care as narrative practice in the context of long-term care: Theoretical considerations. International Journal of Older People Nursing, 12(4). https://doi.org/10.1111/opn.12156 

Blix, B.H.; Berendonk, C.; Caine, V. 2018. Theoretical foundations of narrative care: Turning towards relational ethics. Nursing Ethics, 26(7-8). https://doi.org/10.1177/096973301880879 

Berendonk, C.; Blix, B.H.; Hoben, M.; Clandinin, D.J.; Roach, P.M.; Cave, M.T.; Caine, V. 2019. A Narrative Care approach for persons living with dementia in institutional care settings. International Journal of Older People Nursing, 15(1). https://doi.org/10.1111/opn.12278

Blix, B.H.; Berendonk, C.; Clandinin, D.J.; Caine, V. 2020. The necessity and possibilities of playfulness in narrative care with older adults. Nursing Inquiry. Published online July 13, 2020. https://doi.org/10.1111/nin.12373

Blix B.H.; Caine V.; Clandinin D.J.; Berendonk C. 2021. Considering Silences in Narrative Inquiry: An Intergenerational Story of a Sami Family. Journal of Contemporary Ethnography, 50(4):580-594. doi:10.1177/08912416211003145

Caine, V.Steeves, P.Berendonk, C.Blix, B. H., & Clandinin, D. J. (2021). Narrative care: Unpacking pandemic paradoxesNursing Inquiry, e12462. https://doi.org/10.1111/nin.12462Medlemmer:

Bodil Hansen Blix (Principal investigator)