Skrøpelig og gammel. Hver dag?


Et fellesprosjekt med to delprosjekter knyttet til hjemmeboende eldre personer som mottar hjemmetjenester.

Det ene delprosjektet heter "Gammel og skrøpelig. Aleneboende eldres erfaringer med hverdagsliv og helsehjelp, og helsepersonells forståelser av skrøpelighet". Noe av det vi ønsker å undersøke i dette forskningsprosjektet, er hvordan hjemmetjenestepersonell bruker begrepet skrøpelig. Videre ønsker vi å undersøke hvordan aleneboende eldre, som helsepersonell anser «lever med skrøpelighet», erfarer sitt hverdagsliv og sin situasjon over et tidsrom. Hovedmålet med prosjektet er økt kunnskap om aleneboende eldre personer, som lever med skrøpelighet, sin livssituasjon over et tidsrom på åtte måneder.

Det andre delprosjektet heter Living alone with frailty in rural northern Norway. A qualitative longitudnial study of older adults' and their significant others' experiences.Medlemmer:

Kristin Synnøve Voie (Principal investigator)
Lena Yvonne Bjerkmo (Principal investigator)