Utvidet oppfølging — tiltak i egenregi. Følgeforskning på bruk og effekten av jobbspesialister i egenregi


Studien er en del av forskningsprosjektet Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV (ALIN), består av i alt 5 arbeidspakker og fokuserer på myndiggjøring og arbeidsinkludering. Prosjektet ledes av professor Mai Camilla Munkejord fra UiT/Uni Research

Forskningsprosjektet ALIN ble satt i gang våren 2017 og er finansiert med en kombinasjon av såkornsmidler fra NAV, egne midler fra UiT, og FoU-midler fra NAV. I de fem arbeidspakkene deltar over 20 forskere fra forskjellige institutter og miljøer ved UiT, samt ph.d. og master-studenter.

Medforsker-aspektet har vært sentralt, og man har forsket sammen med 7 ulike NAV-kontor i Troms og Finnmark, og man har samarbeidet tett med fylkes-/region-nivået i NAV Troms og Finnmark.

Det ble avholdt Midtveisseminar i Alta 11.-12. februar 2019 med til sammen ca. 70 deltakere hvorav halvparten var fra NAV. Seminaret fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og fremstod som en milepæl både for ALIN-prosjektet, og for samarbeidet mellom UiT og NAV som helhet.

ALIN-prosjektet vil produsere tre doktorgrader, seks masteroppgaver, flere forskningsrapporter og vitenskapelige artikler, samt populærvitenskapelig formidling i form av seminarer, kronikker og podkaster. Vi vil legge ut lenke på nettsiden vår etter hvert som disse blir publisert.

Prosjektet skal også gi ut en antologi på 17 kapitler i 2021. Antologien vil ha fokus på medforskning som arbeidsform, og har temaer som "hvordan lykkes med arbeidsinkludering?" og "NAV som lærende organisasjon".

ALINs sluttkonferanse blir arrangert som en digital fagdag 4. juni 2020.Medlemmer:

Cathrine Arntzen