Fagdag for tidligere studenter i Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Er du interessert i faglig påfyll og erfaringsutveksling med andre barnevernfaglige veiledere ?  Meld deg på fagdagen vår 04 juni.

 

De regionale kunnskapssentrene for barn og unge /RKBU/Rbup) ønsker å invitere deg som har fullført Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning (HEL-6317 , HEL- 6309 og HEL-6310) til fagdag for barnevernfaglige veiledere i Nydalen, Oslo 04 juni 2019.

Andre barnevernansatte med lignende videreutdanning vil også ha mulighet for å melde seg på, ta i såfall kontakt med oss i forkant.

Det vil bli faglige innlegg, rom for veiledning samt erfaringsutveksling og diskusjoner i plenum og i mindre grupper.

 

Plan for dagen:

09.00-09.15  Velkommen til fagdag v/Camilla Lauritzen
09.15-11.30  Anita Iversen v/HELPED (UiT), tema:  "Kvalitet i veiledning"
11.30-12.15  Lunsj
12.15-16.00 Veiledning i grupper. Ta med en problemstilling du vil  drøfte i veilederkollegiet.

 

 

 

 

 

 

 

Deltakelse på fagdagen er gratis, men deltaker eller arbeidsplass må dekke kostnader for reise og eventuelt overnatting til fagdagen.

Det vil bli servert gratis lunsj til alle deltakerne.

 

Har du spørsmål angående fagdagen,ta kontakt med koordinator Ida Grepperud.

 Foto: Colourbox

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 04. juin 2019 kl. 09.00–17.00
Where: Nydalen, Oslo, Rbup Øst og Sør, aud.101
Location / Campus: Tromsø, Other
Target group: Students, Invited
Kontakt: Ida Grepperud
Phone: 776 45948

Registration
Deadline: 22.05.2019
Deadline has been reached. Sorry