Masterkonferansen 2019 - grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10

Grunnskolelærerutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Tromsø inviterer til den årlige masterkonferansen, og ønsker velkommen med et program bestående av plenumsforedrag og studentpresentasjoner av forskningsresultater fra arbeid med masteroppgaven.

 

Mandag 27. mai
Auditorium F-103, Mellomveien 110.

Kl. 0830: Kaffe og småprat

Kl. 0900: Dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Sonni Olsen ønsker velkommen.

Kl. 0915: Janne Kristine Johansen, rektor Fagereng skole

Kl. 0940: Smilla Glad Myrbakk, elev Fagereng skole

Kl. 1000-1015: Pause

Kl. 1015:

  • Studentpresentasjon IMA-LU 1.-7. trinn, Miriam Duveke Svendsen
  • Studentpresentasjon IMA-LU 5.-10. trinn, Vegard Norberg og Erling Utvåg Paulsen

Kl. 1100-1110: Pause

Kl. 1110: Vilde Therese Teig fra fjorårets masterkull forteller om sitt første år i jobb

Kl. 1130: Lunsj

Kl. 1230: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Parallelle sesjoner. Se egen oversikt.

Rom: E.201/E.202/E.203

 

Tirsdag 28. mai

Kl. 0900-1200: Studentene presenterer sine masterprosjekter. Se egen oversikt 

Rom: E.201/E.202/E.203 

Kl. 1145: Lunsj

Kl. 1230-1600: Parallelle sesjoner fortsetter

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Starts: 27. mai 2019 kl. 08.30
Ends: 28. mai 2019 kl. 16.00
Where: Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Mellomvegen 110
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Enhet
Kontakt: Jørgen Ytreberg

Registration
Deadline: 23.05.2019
Deadline has been reached. Sorry