Foredrag om forebygging av overdosedødsfall: "Visst kan du bli rusfri – men først må du overleve"

Overdosedødsfall er en av de store årsakene til dødsfall blant unge mennesker i verden. Til tross for et av verdens beste helse- og velferdssystemer ligger Norge fremdeles på toppen av statistikken over registrerte overdosedødsfall i Europa, og har gjort det i flere år. Stortinget har slått fast at vi ikke kan akseptere at et så stort antall mennesker dør av overdose.

Som et svar på dette har man hatt en stor satsning på dette området gjennom Nasjonal overdosestrategi som har følgende nullvisjon: 

Vi har en visjon om at samfunnet skal bistå brukere av illegale rusmidler på en slik måte at ingen mister livet av sitt rusmiddelbruk.

Tiltak i samarbeid med, og nært på, brukere har stått sentralt i dette arbeidet, og det er mye fagfolk, brukere og nettverk kan gjøre for å forebygge overdoser, og dødsfall og skader som følge av overdoser.

Påmelding her via ekstern side

Martin Blindheim er seniorrådgiver i Helsedirektoratet og har ledet arbeidet med overdosestrategien siden 2013, og vil denne dagen forelese og invitere til samtale om følgende tema:

  • Generelt om overdoser
  • Ny overdosestrategi
  • Overdoser i Nord-Norge

Velkommen! 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 27. mai 2019 kl. 10.00–11.30
Where: UiT i Narvik
Location / Campus: Narvik
Target group: Employees, Students, Guests
Responsible: Espen Viklem Eidum