Nye energiframtider for Senja

UiT ved ARC (Arctic Centre for Sustainable Energy) inviterer til heldagskonferanse som setter kommunene i sentrum for å planlegge for ei fornybar og bærekraftig energiframtid. Dette gjør vi i samarbeid med med Troms Kraft Nett og Nye Senja kommune for å dele kunnskap og idéer, og utforske felles muligheter for samarbeid og innovasjon.

Ulike aspekter ved energiplanlegging er tema for konferansen.

For det første vil vi diskutere betydningen av energi, og hvordan overgangen fra fossil til fornybar energi i kombinasjon med digital teknologi er i ferd med å endre tenkningen rundt energiproduksjon og energibruk, og dermed planlegging. Ny type produksjon, endret forbruksmønster, smarte styringssystemer og overgang til mer fornybar energi er noen stikkord. Formålet er å diskutere overordnete utviklingstrekk som kan påvirke utviklingen framover for Senja, inkludert muligheter og utfordringer som ligger i konkrete prosjekter for næringer, forbrukere og kommunen.   

 For det andre vil vi ta tak i og bidra til kommunene kan ta en aktiv rolle innen norsk energisektor, som preges av aktører på forskjellige nivå og i ulike sektorer. NVE har en nøkkelrolle, og står i tett kontakt med energiselskaper som driver produksjon, overføring og utredning basert på føringer gitt fra staten. Kommunene har ansvar for å lage klima- og energiplaner, og tillegges også vekt i omstilling til fornybar energi. Flere byer, også i Norge, legger vekt på å utvikle smarte byer der fornybar energi er et viktig element. Hvordan ser framtidas «smarte bygder» ut? Vi ønsker å åpne for diskusjon om hva som er gode grep for energiplanlegging regionalt og i kommunene.

 For det tredje ønsker vi å få fram tanker og ideer om form og innhold i samarbeid om prosjekter framover. UiT Norges arktiske universitet har som visjon å være Drivkraft i Nord, og har etablert et eget senter for fornybar energi og klimagasser (ARC). To av de de store prosjektene ved senteret, smarte energisystemer på Nord-Senja (Senjahopen og Husøy) og algeprosjektet ved Finnfjord, er i Senja kommune

Vi ønsker å drøfte mulighetene for samarbeid mellom universitetet, kommuner og lokale aktører innenfor energiområdet. Det finnes muligheter for finansiering av slike samarbeid, bl.a. i Forskningsrådet, og vi gir eksempler på hvordan kommuner samarbeider med forskningsinstitusjoner for å styrke sin egen virksomhet. Under konferansen blir det en paneldiskusjon om videre samarbeid.

Kontaktpersoner:

Førsteamanuensis Berit Kristoffersen UiT: 95702600, berit.kristoffersen@uit.no

Prosjektkoordinator Ronald Jann Hardersen UiT: 48197523, ronald.j.hardersen@uit.no

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 27. mai 2019 kl. 00.00–00.00
Where: Kunnskapsparken, Finnsnes
Location / Campus: Other
Target group: All
Kontakt: Berit Kristoffersen
Phone: 95702600

Registration
Deadline: 23.05.2019
Deadline has been reached. Sorry

Attachments / Pictures
Program Senja 27mai