Prøveforelesning – cand.med. Kjersti Mevik

Cand.med. Kjersti Mevik disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Hvordan har kunnskapen om kirurgiske komplikasjoner bidratt til å forbedre pasientsikkerheten?

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “Identifying and measuring patient harms. A study of measuring adverse events in hospitalised patients by the Global Trigger Tool record review method”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 24. mai 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Nordlandssykehuset
Location / Campus: Bodø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Anders Kvanli