Prøveforelesning – Master i sosialantropologi Mona Anita Kiil

Master i sosialantropologi Mona Anita Kiil disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil i den forbindelse holde prøveforelesningen:

“Cultural identity and modes of understanding common mental health problems – how can this be reflected in professional development, education and practice?”

Disputas holdes kl. 12.15, samme sted, hvor det vil være offentlig forsvar av avhandlingen “In Home we trust. An ethnographic study of mental health and the use of traditional medicine in a North Norwegian community”

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 24. mai 2019 kl. 10.15–11.00
Where: Auditorium Cortex, MH Vest
Location / Campus: Tromsø
Target group: Employees, Students, Guests, Invited
Responsible: Anders Kvanli