Management

Aarekol, Lena

Direktør for Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)
Leiing og stab UMAK
Campus Tromsø

Bækø, Inger Kaisa

Administrativ leder ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Leiing og stab UMAK
Campus Tromsø

Maurstad, Anita

Professor
Leiing og stab UMAK
Campus Tromsø

Christensen, Karen Marie

Faggruppeleder publikumsvirksomhet
Seksjon for forsking, utdanning og formidling UMAK
Campus Tromsø

Paus, Cathrine

Seksjonsleder
Seksjon for forsking, utdanning og formidling UMAK
Campus Tromsø

Alm, Torbjørn

Professor
Noregs arktiske universitetsmuseum
Campus Tromsø