Valg av emnegruppe - Alta

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Generell økonomisk- administrativ emnegruppe, emnegruppe regnskapsfører og emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret. Frist for kull 2015 er den 1. september 2017.

Generell økonomisk-administrativ emnegruppe

5.semester

 

BED-2040NETT Ledelsesteori og personalledelse

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting

Fritt emnevalg

6.semester

BED-2032 Corporate finance

Fritt emnevalg

Fritt emnevalg

Innen den økonomisk administrative emnegruppen vil Handelshøgskolen i Alta tilby et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  Disse emnene blir koordinert med de obligatoriske emnene i 5. og 6. semester.

I 5te semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til de obligatoriske emnene BED-2112 Human Resource Management og BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting:

  • BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett
  • BED-2042NETT Prosjektstyring
  • BED-2025 Avgiftsrett

I 6te semester vil en kunne velge noen av følgende emner fra Handelshøgskolens portefølje, i tillegg til det obligatoriske emnet BED-2032 Corporate finance:

  • BED-2201 Bachelorgradsoppgave
  • BED-2043NETT Ledelse av prosjekt
  • BED-2048NETT Kontraktsrett
  • BED-2021 Skatterett
  • BED-2024 God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon
  • BED-2034NETT Organisasjonspsykologi
  • BED-2036F Praktisk bedriftsutvikling

Alternativt kan studentene velge andre emner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Godkjenning og innpasning av slike emner skal gjøres av studieavdelingen ved Handelshøgskolen.

Emnegruppe regnskapsfører

5.semester

 

BED-2010 Forretningsjus og arbeidsrett

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting

BED-2025 Avgiftsrett

6.semester

BED-2022 Årsregnskapet og god regnskapsskikk

BED-2024 God regnskapsføringsskikk og regnskapsorganisasjon

BED-2021 Skatterett

Kandidater som tar emnegruppe regnskapsfører vil  oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører som fremgår i anbefalt plan til Bachelor i økonomi og administrasjon - profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning (NRØA).

 

Emnegruppe utland

5.semester

 

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

6.semester

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Valgfritt emne som kan tas i utlandet

Det er tilrettelagt for utenlandsopphold ved at studentene kan velge emnegruppe utland.

Utbyttet av et studieopphold i utlandet vil erfaringsmessig bli best hvis studenten har gjennomført bachelorprogrammets grunnleggende emner. Et utenlandsopphold vil gi erfaringer som gjør kandidaten mer attraktiv i yrkessammenheng.
Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 01.08.2018 12:12