Marked og ledelse - Fiskeri- og havbruksvitenskap - master

STUDIESTED: Tromsø
_I2E9060.jpg

Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning marked og ledelse, utdanner kandidater til å promotere, videreutvikle og lede sjømatvirksomheter. Programmet bygger på bachelorstudiet med samme navn og gir særlig fordypning i fagområdene markedsføring, innovasjon og ledelse. Programmet består av flere relevante emner samt en masteroppgave (forskningsoppgave) på 60 studiepoeng (unntaksvis 30 studiepoeng).

Facts

Duration:2 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i fiskeri- og havbruksvitenskap, retning marked og ledelse. Fiskerikandidat.
Admission requirements:For detaljer angåede relevant bakgrunn se under menyen opptakskrav.
Application deadline:15. april og 1. november
Application code:6006
Apply
Mastergradsprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning marked og ledelse, skal gi en dypere innsikt i teorier og metoder innen mer avgrensede fagområder enn i bachelorstudiet. Studiet teller totalt 120 studiepoeng, hvorav 60 studiepoeng dekkes av kurs og 60 studiepoeng av selvstendig arbeid.

Studentene har i første semester en felles blokk på 30 studiepoeng sammen med studenter fra Handelshøgskolen. Denne blokken består av et metodeemne, et emne i ledelse og et emne i konsumentadferd. De resterende 30 studiepoengene med obligatoriske emner fordeles over 2. og 3. semester, samtidig som arbeidet med mastergradsoppgaven starter.

For opptak til studiet kreves bachelor i fiskerifag/bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning marked og ledelse, eller bachelorgrad med fiskerifaglig innhold og komponenter av biologiske, økonomiske, samfunnsvitenskapelige og teknologiske fag.

For å kunne bli tatt opp til mastergradsstudiet må gjennomsnittskarakteren på bachelorgradsstudiet være C eller bedre.

Kandidater med gode resultater fra sin mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap kan søke opptak til doktorgradsstudier (PhD-grad) for en videre forskerkarriere.


Contact

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Phone: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Bli student ved UiT!