Ingeniør- /tekniske fag Tilbake til EVU-startsiden >>Nett- og samlingsbaserte kurs
10 stp. Analog og digital elektronikk (ITE1885)
H–2019
10 stp. Anleggs- og byggeteknikk (ITE1860)
V–2020
10 stp. Anvendt Bergmekanikk og Ingeniørgeologi-Berg (ITE1863)
V–2020
10 stp. Arealplanlegging og Landmåling IV (eiendomsmåling, eiendomsrett, prosesser og roller) (ITE1862)
V–2020
10 stp. BIM og datastyrt beregning (ITE1918)
H–2019
10 stp. Bearbeiding inkl måleteknikk og materiallære (ITE1895)
H–2019
10 stp. Beregningsorientert programmering og statistikk (IGR1602)
H–2019
10 stp. Byggadministrasjon og prosjektstyring (ITE1906)
V–2020
10 stp. Bygningsteknikk og materiallære (ITE1857)
V–2020
10 stp. Databaser og webapplikasjoner 1 (ITE1805)
V–2020
10 stp. Datakommunikasjon og sikkerhet (ITE1806)
H–2019
10 stp. Datamaskingrafikk og spillprogrammering (ITE1809)
H–2019
10 stp. Design og strukturell analyse (ITE1820)
H–2019
10 stp. Drift og vedlikehold av veger og gater (ITE1877)
H–2019
10 stp. Driftsstyring og vedlikehold (ITE1823)
H–2019
10 stp. Elektrisitetslære (ITE1835)
V–2020
10 stp. Elektronikk for ekstreme forhold (ITE1916)
V–2020
10 stp. Elektroteknikk og automasjonsteknikk (ITE1813)
V–2020
10 stp. Entreprenørskap, økonomi og organisasjon (IGR1605)
V–2020
10 stp. Fysikk/Kjemi (IGR1603)
V–2020
10 stp. Grunnleggende byggfag (ITE1853)
H–2019
10 stp. Gruvedrift og Mineralressurser (ITE1864)
V–2020
10 stp. Hydrauliske maskinsystemer og oljehydraulikk (ITE1816)
V–2020
10 stp. Industriell LEAN-metodikk for produksjon og tjenester (PRO-2500)
H–2019
10 stp. Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder (IGR1609)
H–2019
10 stp. Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder (IGR1611)
H–2019
10 stp. Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT (IGR1610)
H–2019
10 stp. Ingeniørgeologi og geoteknikk (ITE1854)
H–2019
10 stp. Innføring i prosessteknologi og elektronikk for prosess (ITE1829)
V–2020
10 stp. Instrumentering og prosessovervåkning (ITE1850)
H–2019
10 stp. Internettapplikasjoner (ITE1810)
H–2019
10 stp. Jernbaneteknikk, drift og vedlikehold (ITE1920)
H–2019
10 stp. Kjemi for prosess og prosessrelatert miljøkunnskap (ITE1826)
H–2019
10 stp. Kjemiteknikk og statistisk prosesskontroll (ITE1828)
V–2020
10 stp. Kommunikasjonsteknikk (ITE1845)
H–2019
10 stp. Kommunikasjonsteknikk (ITE1845)
V–2020
10 stp. Konstruksjonselementer, standarder og kvalitetsstyring (ITE1888)
V–2020
10 stp. Konstruksjonsteknikk I (ITE1856)
V–2020
10 stp. Konstruksjonsteknikk II (BYG-2202)
H–2019
10 stp. Landmåling II og III (videregående teoretisk og praktisk geomatikk) (ITE1880)
H–2019
10 stp. Lineære systemer og reguleringsteknikk (ITE1827)
V–2020
10 stp. Matematikk 1 (IGR1600)
H–2019
10 stp. Matematikk 2 (IGR1601)
V–2020
10 stp. Matematikk 3 / Fysikk 2 (IGR1613)
H–2019
10 stp. Mekanikk 2 (ITE1815)
H–2019
10 stp. Mekanikk og Fluidmekanikk (ITE1852)
V–2020
10 stp. Mineralprosessering og anvendt mineralogi (ITE1833)
H–2019
10 stp. Olje og gass - design og produksjon (ITE1830)
H–2019
10 stp. Operativsystemer og tjenestedrift (ITE1804)
H–2019
10 stp. Praksisprosjekt (ITE1896)
H–2019
10 stp. Programmerbar elektronikk (ELE-2500)
H–2019
10 stp. Programmerbare styringer (ITE1847)
H–2019
10 stp. Programmering 0 (DTE-1500)
H–2019
10 stp. Programmering 1 (ITE1900)
V–2020
10 stp. Programmering 2 (ITE1901)
H–2019
10 stp. Programmering for mobil (ITE1802)
V–2020
10 stp. Rehabilitering av betong- og stålkonstruksjoner, og bygninger (ITE1897)
H–2019
10 stp. Romfysikk og astronomi (ITE1848)
H–2019
10 stp. Romteknologi (ITE1843)
H–2019
10 stp. Satellittdata behandling (ITE1917)
H–2019
10 stp. Signal- og bildebehandling (ITE1914)
H–2019
10 stp. Sikker kunnskapshåndtering og standardisering (ITE1893)
H–2019
10 stp. Smart teknologi for assistanse, helse og velferd (ITE1894)
H–2019
10 stp. Solcelleteknologi og brenselceller & hydrogen (ITE1905)
H–2019
10 stp. Spilldesign og 3D-modellering (ITE1808)
H–2019
10 stp. Statikk, dynamikk og konstruksjonslære (ITE1855)
H–2019
10 stp. Subsea/piping (ITE1821)
H–2019
10 stp. Systemutvikling (ITE1807)
V–2020
10 stp. Tunneldriving og sprengningsteknologi (ITE1904)
H–2019
10 stp. Vann og Avløpsteknikk II (ITE1879)
H–2019
10 stp. Veg- og VA-teknikk (ITE1861)
V–2020
10 stp. Vegplanlegging og vegteknologi (ITE1902)
H–2019
10 stp. Videregående bergverksdrift (ITE1903)
H–2019
10 stp. Videregående statikk inkl. ANSYS (ITE1919)
H–2019
10 stp. Webapplikasjoner 2 (ITE1811)
H–2019