Lærer- og pedagogikkfag Tilbake til EVU-startsiden >>Videreutdanninger
30 stp. Videreutdanning for førskolelærere
Alta    Tromsø
30 stp. Videreutdanning for lærere
Alta    Tromsø


Nett-/samlingsbaserte studieprogram
180 stp. Barnehagelærer (samlingsbasert) - bachelor
300 stp. Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
300 stp. Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn (samlingsbasert) - master


Kurs og enkeltemner
10 stp. Autismespekterforstyrrelser (PED-6110)
V–2019  Harstad
15 stp. Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 1 (VID-6090)
H–2019  Harstad
15 stp. Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 2 (VID-6091)
V–2019  Annet    Finnsnes
15 stp. Engelsk 1 for 1-7 trinn, del 2 (VID-6091)
V–2020  Harstad
15 stp. Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus (VID-6034)
V–2019  Tromsø   
15 stp. Matematikk 1 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6045)
V–2019  Tromsø   
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6047)
V–2019  Tromsø   
10 stp. Matematikk grunnemne i samisk kontekst, del 2 - Undervisning i matematikk (LER-6005)
V–2019  Tromsø   
10 stp. Matematikk grunnemne, del 2 - Undervisning i matematikk (LER-6002)
V–2019  Tromsø   
10 stp. Matematikkdidaktikk masteremne, del 2 - Undervisning i matematikk (LER-6302)
V–2019  Tromsø   
10 stp. Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv (PED-6105)
H–2019  Harstad
10 stp. Multifunksjonshemming (PED-6109)
V–2019  Harstad
10 stp. Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis del 1 (PED-6106)
H–2019  Harstad
30 stp. Veiledning for praksislærere i barnehagen (PED-6327)
H–2019  Tromsø   
30 stp. Veiledning for praksislærere i barnehagen (PED-6327)
V–2020  Tromsø   
Nett- og samlingsbaserte kurs
10 stp. Barn og unge med læringsutfordringer (PED-3030)
H–2019
15 stp. Engelsk 1 for 5-10 trinn, del 1 - Språklæring og kommunikasjon (ENG-6010)
H–2019
15 stp. Engelsk 1 for 5-10 trinn, del 2 - Kultur, samfunn og litteratur (ENG-6011)
V–2019
20 stp. Forskningsmetode og vitenskapsteori (PED-3055)
H–2019
20 stp. Forskningsmetode og vitenskapsteori (PED-3055F)
V–2019
15 stp. Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus (VID-6034)
H–2019
15 stp. Grunnleggende ferdigheter med yrkesfaglig fokus (VID-6034)
V–2020
10 stp. Inkludering og tilpasset opplæring (PED-3031)
H–2019
10 stp. Innovasjon, utviklingsarbeid og prosjektledelse i spesialpedagogisk arbeid (PED-3032)
H–2019
15 stp. Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 1 (VID-6042)
H–2019
15 stp. Matematikk 1 for 1.-7. trinn, del 2 (VID-6043)
V–2019
15 stp. Matematikk 1 for 5.-10. trinn, del 1 (VID-6044)
H–2019
15 stp. Matematikk 2 for 1-7 trinn, del 1 - MatematikkMOOC (VID-6053)
H–2019
15 stp. Matematikk 2 for 5-10 trinn, nettbasert, del 1 (VID-6057)
H–2019
15 stp. Matematikk 2 for 5-10 trinn, nettbasert, del 2 (VID-6058)
V–2020
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 1 (VID-6046)
H–2019
15 stp. Matematikk 2 for 5.-10. trinn, del 2 (VID-6047)
V–2020
15 stp. MatematikkMOOC - Matematikk 2 - del 2 (VID-6054)
V–2019
10 stp. Matematikkdidaktikk masteremne, del 1 - Utforsking (LER-6301)
H–2019
30 stp. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (VID-6332)
H–2019
30 stp. Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (VID-6332)
V–2020
15 stp. Norsk 2 for 5-10 trinn, del 2: Litteraturdidaktikk (NOR-6021)
V–2020
10 stp. Relasjonsvansker og psykososial problematferd (PED-1014)
V–2020
10 stp. Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid (PED-3033)
V–2019
20 stp. Sosiale og emosjonelle vansker (PED-3022)
H–2019
10 stp. Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk (PED-3034)
H–2019
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6325)
H–2019
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6325)
V–2020
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6335)
H–2019
15 stp. Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1 (PED-6335)
V–2020