Vår.JPG
Vår.JPG
Department of Health and Care Sciences var.mathisen@uit.no 77660714 Tromsø MH U9.135

Mathisen, Vår


Worktitle

Job description

Underviser og veileder studenter på bachelorprogrammet i ergoterapi.

20% kombistilling ved UNN, ungdomspsykiatrisk avdeling, UPS.


 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Nygaard, Vigdis. Brukermedvirkning i Sápmi. Universitetsforlaget 2021 ISBN 9788215035949.s 218 - 231.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Nygaard, Vigdis. Mental health research in an Arctic Indigenous context: The presence of silent dominant narratives. Routledge 2021 (45) ISBN 978-0-367-63284-7.
 • Mathisen, Vår; Sørly, Rita. Brukermedvirkning i samiske områder. Praktisering av urfolkskunnskap innen psykisk helsevern.. (fulltekst) Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2020; Volum 17 (33). ISSN 1604-3405.s 23 - 46.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Kvernmo, Siv. "We belong to nature": Communicating Mental Health in an Indigenous Context. Qualitative Social Work 2020. ISSN 1473-3250.s 1 - 17.s doi: 10.1177/1473325020932374.
 • Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per. User participation in district psychiatry. The social construction of "users" in handovers and meetings. Nursing Inquiry 2016; Volum 23 (2). ISSN 1320-7881.s 169 - 177.s doi: 10.1111/nin.12127.
 • Mathisen, Vår; Lorem, Geir F; Obstfelder, Aud; Måseide, Per. Whose decision is it anyway? A qualitative study of user participation and how clinicians deal with the patient perspective in mental healthcare. Mental Health Review Journal 2016; Volum 21 (4). ISSN 1361-9322.s 249 - 260.s doi: 10.1108/MHRJ-01-2016-0003.
 • Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per. Brukermedvirkning i psykiatriske institusjoner. Praktisering av "brukermedvirkning" gjennom miljøterapeutiske aktiviteter. Nordisk tidsskrift for helseforskning 2015; Volum 11 (2). ISSN 1504-3614.s 16 - 31.s doi: 10.7557/14.3710.
 • Jentoft, Rita; Mathisen, Vår. Kreativt verksted -en læringsarena for utforskning av terapeutisk kompetanse. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 83 - 103.s doi: 10.33673/ooa20193/5.
 • Mathisen, Vår. Barn og ungdom i krise; hvordan bli en god hjelper. 2008 (01) ISBN 9788273891235.
 • Edvardsen, Even Elias; Nymo, Astrid Vekve; Horne, Vegard; Åsli, Lene Angell; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Olsen, Marianne; Mathisen, Vår. Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi. iFinnmark 2021.
 • Edvardsen, Even Elias; Nymo, Astrid Vekve; Horne, Vegard; Åsli, Lene Angell; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita; Olsen, Marianne; Mathisen, Vår. Finnmark trenger en mer offensiv satsning på ergoterapi. Altaposten 2021.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår. – Vi skal ikke først og fremst samhandle om sykdom, men om hverdagen. Erfaringskompetanse.no 2020.s doi: https://erfaringskompetanse.no/nyheter/vi-skal-ikke-forst-og-fremst-samhandle-om-sykdom-men-om-hverdagen/.
 • Mathisen, Vår; Nilsskog, Gunn; Olsen, Marianne; Nymo, Astrid Vekve; Åsli, Lene Angel; Hepo-oja, Mari; Jentoft, Rita. Ergoterapeututdanningen i Tromsø fyller 30 år En bærekraftig jubilant. Ergoterapeuten 2020; Volum 63 (6). ISSN 0800-3475.s 62 - 71.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Johansen, Gunhild; Hårvik, Vidar; Larsen, Asbjørn; Aarst, Wibecke. Vi trenger brukermedvirkning på rusfeltet i Nord-Norge. NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 2020.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Johansen, Gunhild; Hårvik, Vidar; Larsen, Asbjørn; Aarst, Wibecke. Trenger vi brukermedvirkning på rusfeltet i Nord- Norge?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår; Johansen, Gunhild; Hårvik, Vidar; Larsen, Asbjørn; Aarst, Wibecke. Trenger vi brukermedvirkning på rusfeltet i Nord- Norge?. www.kommunetorget.no 2020.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår. Indegenous Research: User involvement in Sami perspectives and context. International Congress of Qualitative Inquiry 2019-05-15 - 2019-05-18 2019.
 • Mathisen, Vår; Sørly, Rita; Johansen, Gunhild; Årst, Wibecke; Larsen, Asbjørn; Hårvik, Vidar. It takes two to tango!. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019; Volum 16 (4). ISSN 1503-6707.s 182 - 184.
 • Mathisen, Vår. Et overflødighetshorn av en bok!. Tidsskrift for psykisk helsearbeid 2019; Volum 16 (3). ISSN 1503-6707.s 173 - 176.
 • Sørly, Rita; Mathisen, Vår. User involvement in Sami perspectives and context. Conference on Qualitative Research in Mental Health 2018-09-20 - 2018-09-22 2018.
 • Mathisen, Vår. Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre - et interaksjonsteoretisk perspektiv. Praktisering av "brukermedvirkning" i fellesrom og rapporter.. 2017.
 • Mathisen, Vår. Brukermedvirkning i distriktspsykiatriske sentre. Fagpolitisk konferanse. Ergoterapeutene Nord 2017-05-23 - 2017-05-23 2017.
 • Mathisen, Vår; Gramstad, Astrid; Arntzen, Cathrine; Høyem, Audhild. Brukermedvirkning i et tidsvindu. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Mathisen, Vår; Obstfelder, Aud; Lorem, Geir F; Måseide, Per. Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter. Fagkongress i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild. Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 51.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår. Framtidig forskning i Nord. Jubileumskonferanse ergoterapeututdanningen i Tromsø 25 år 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.
 • Mathisen, Vår. Hvordan ansatte praktiserer brukermedvirkning. Stein på stein - forskning og fagutvikling i kommunal og helse - og omsorgstjeneste 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Klausen, Rita Kristin; Mathisen, Vår. Flyktninger kan hjelpe syke flyktninger. Velferd 2013 (7). ISSN 0038-1608.
 • Klausen, Rita Kristin; Mathisen, Vår. Flyktninger kan hjelpe syke. Nordlys 2012. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Jentoft, Rita; Mathisen, Vår. Kreativt verksted. Medlemsmøte for ergoterapeuter i troms fylke 2012-06-20 - 2012-06-20 2012.
 • Klausen, Rita Kristin; Mathisen, Vår. Flyktninger som ressurs i psykiatrien. Et eksempel på praksisnær forskning fra distriktspsykiatrien i Nord- Norge. Konferanse ved Praktisk Kunnskap og profesjonsforskning 2012-12-06 - 2012-12-07 2012.
 • Jentoft, Rita Jannie; Mathisen, Vår. Kreativt verksted - en arbeidsform som utvikler terapeutisk kompetanse hos ergoterapeut studentene?. At forum og Nordisk kongress för arbetsterapeuter 2007-04-18 - 2007-04-20 2008.
 • Mathisen, Vår. Hva er en god hjelper? "Det e som å ha en god kompis og mor di slått i sammen...". Norsk fagkongress i ergoterapi (omtale) 2005-09-22 - 2005-09-22 2007.
 • Mathisen, Vår. En god hjelper? "Det e som å ha en god kompis og mor di slått i sammen..." - en kvalitativ studie basert på fire ungdommers opplevelser med hjelpeapparatet. 2007.
 • Mathisen, Vår. En god hjelper?. 2004.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Brukermedvirkning som sosial praksis

  Rus og psykisk helsevern

  Psykisk helsearbeid/terapeutisk kompetanse
  Organisering-og utøvelse av helsetjenester innen rus - psykisk helse

  Studenters læring  CV

  GRADER/TITLER

  - Philosophiae Doctor i helsevitenskap, 28 april. 2017
  - Candidatus sanitatis, Universitetet i Tromsø, 18.jan. 2005
  - Candidatus magisteri, Høgskolen i Tromsø 26. april 2000
  - Offentlig godkjent ergoterapaut, Fylkeslegen i Troms, 21.juni 1995

  UTDANNING

  • Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon, 3 sp, Universitetet i Tromsø, 2013
  • Ethnography and Meta ethnography, 2 sp, Universitetet i Tromsø, 2012.
  • Research Ethics and Theory of science, 6 sp, Universitetet i Tromsø, 2011.
  • Nvivo, 3 sp, Universitetet i Tromsø, 2011.
  • Kvalitative analyseteknikker, 5 sp, Universitetet i Tromsø og Unn, 2009.
  • Dokumentanalyse, 10 sp, Universitetet i Tromsø, 2006.
  • Examen philosophicum, distriktsvarianten, 10 sp, Universitetet i Tromsø, 2004.
  • Hovedfag i helsefag, flerfaglig studieretning, 120 sp, Universitetet i Tromsø, 2004.
  • Andre halvårsenhet, Videreutdanning i Pedagogisk veiledning, 10 vt, Høgskolen i Tromsø, 2003.
  • Forskningsmetode med statistikk og etikk, 15 sp, Universitetet i Tromsø, 2000.
  • Videreutdanning i Pedagogisk veiledning, 10 vt, Høgskolen i Tromsø, 1998.
  • Teatervitenskap grunnfag, 20 vt, Universitetet i Oslo.
  • Ergoterapeututdanning, Høgskolen i Tromsø, våren 1995.

  ARBEIDSERFARING

  • Lektor, bachelorprogrammet i ergoterapi, UiT, 01.01.2015 -
  • Stipendiatstilling, Universitetet i Tromsø, 01.01.2011 -
  • Lektor, Videreutd.i psykososialt arbeid med barn og unge, 70 %,
   Universitetet i Tromsø, 2010.
   Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi, 30 %, 2010.
  • Lektor, Videreutd. i psykososialt arbeid med barn og unge, 60 %, Universitetet i Tromsø, 2009.
  • Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi. 40 %, 2009.
  • Lektor, Bachelorprogrammet i ergoterapi, 100 % 2008-2010.
  • Høgskolelektor, 50 %, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2007.
  • Fagkonsulent, 50 %, Tromsklinikken, UNN, Rusklinikken, 2007.
  • Høgskolelektor, 50 %, Ergoterapeututdanningen, Høgskolen i Tromsø, 2006.
  • Fagkonsulent, 60 %, Tromsklinikken, Rusklinikken, UNN, 2006.
  • Høgskolelærer/lektor, Ergoterapeututdanningen, 100 %, 2003-2005.
  • Seksjonsleder, Fylkeskommunen, Rustiltakene, 100 %, 2001-2002.
  • Høgskolelærer, Ergoterapeututdanningen, 1991-2000.
  • Ergoterapeut, Tromsø Fylkeskommune, Rustiltakene, 50 %, 1999.
  • Høgskolelærer, Ergoterapeututdanningen, 100 %, 1997-1998.
  • Integreringsstilling, Tromsø kommune, Avd. for undervisning, 100 %, 1995-1997.

   

  Annen praksis

  • Tromsø Fylkeskommune, Bufetat, Besøkshjem, Høst 2006/vår 2007.
  • Tromsø Fylkeskommune, sosialavdelingen, Miljøterapeut/tilkallingsvikar på barnehjem, 1997 og 1998.
  • Tromsø Fylkeskommune, rusavdelingen, Miljøterapeut/tilkallingsvikar, kontinuerlig.
  • Tromsø kommune, avd. for helsevern og sosial omsorg, aktivitetsleder/tilkallingsvikar, boligtjenesten for mennesker med alvorlig sammensatte funksjonshemminger, 1993-1999.
  • Tromsø kommune, avd. for helsevern og sosial omsorg. Miljøterapeut/tilkallingsvikar, Barneboligene, høst 1999.