Lill Sverresdatter Larsen.jpg
Lill Sverresdatter Larsen.jpg
Department of Health and Care Sciences lill.sverresdatter.larsen@uit.no 77625112 +47 91374037 Tromsø MH2 L.11.324

Lill Sverresdatter Larsen


Worktitle

Job description

Lill Sverresdatter Larsen underviser på institutt for helse og omsorgsfag på emner relatert til eldreomsorg, psykisk helse og rus, vitenskapsteori og metode, samt bacheloroppgaven for sykepleierutdanningen. Hennes hovedinteresser innen forskning er kvalitative studier, etnisk tilhørighet, kommunale helsetjenester og utfordringer knyttet til personer med demens, deres pårørende og samhandling med lokale helsetjenester. Larsen er også delaktig i kvantitative studier tilknyttet Tromsøundersøkelsen.

 


 • Larsen, Lill Sverresdatter; Moholt, Jill-Marit; Hamran, Torunn; Henriksen, Nils Oddbjørn; Blix, Bodil Hansen. Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler. (fulltekst) Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; Volum 6 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-03.
 • Evenstad, Berit; Larsen, Lill Sverresdatter; Gravningen, Kirsten Midttun. Barrierer mot etterlevelse av retningslinjer for helsepersonell i sykehus. (fulltekst) Sykepleien Forskning 2020. ISSN 1890-2936.s doi: 10.4220/Sykepleienf.2020.82573.
 • Opdal, Ida Marie; Larsen, Lill Sverresdatter; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Lorem, Geir F. A prospective study on the effect of selfreported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study. BMC Public Health 2020; Volum 20:575. ISSN 1471-2458.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s12889-020-08681-x.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Hamran, Torunn. Samhandling i hjemmetjenestens demensomsorg. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2019; Volum 3. ISSN 0800-7489.s 26 - 30.
 • Rondestvedt, June; Hjertstrøm, Helle Kise; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeinvolvering i planlegging og gjennomføring av helsehjelp til personer med frontotemporal demens. (fulltekst) Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (6). ISSN 0800-3475.s 68 - 77.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Family caregivers’ involvement in decision-making processes regarding admission of persons with dementia to nursing homes. (fulltekst) Dementia 2018. ISSN 1471-3012.s doi: 10.1177/1471301218814641.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Processes of user participation among formal and Family caregivers in home-based care for persons with dementia. Dementia 2017; Volum 16 (2). ISSN 1471-3012.s 158 - 177.s doi: 10.1177/1471301215584702.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Collaboration between Sami and non-Sami formal and family caregivers in rural municipalities. (data) Ethnic and Racial Studies 2016; Volum 39 (5). ISSN 0141-9870.s 821 - 839.s doi: 10.1080/01419870.2015.1080382.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Continuity of home-based care for persons with dementia from formal and family caregivers’ perspective. (data) Dementia 2016; Volum 18 (3). ISSN 1471-3012.s 846 - 863.s doi: 10.1177/1471301216682626.
 • Allen, Davina; Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleiernes usynlige arbeid. Organisering av sykehus og pasientomsorg. Fagbokforlaget 2019 ISBN 9788245025569.
 • Opdal, Ida Marie; Larsen, Lill Sverresdatter; Hopstock, Laila Arnesdatter; Schirmer, Henrik; Lorem, Geir F. Correction to: A prospective study on the effect of self-reported health and leisure time physical activity on mortality among an ageing population: results from the Tromsø study. BMC Public Health 2021; Volum 21. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/s12889-021-10840-7.
 • Jenssen, Trond Geir; Kristensen, Beryll; Uglenes, Inger; Larsen, Lill Sverresdatter; Allgot, Bjørnar. Primærhelseteam med diabetessykepleier er en løsning. Tidsskrift for Den norske legeforening 2021; Volum 141 (5). ISSN 0029-2001.s 1 - 3.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0999.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Naustvik, Silje; Jacobsen, Olaf. Aksidentell hypotermi - drukning. Arbeidsoppgaver, og om ro i en hjelpesituasjon.. NSF Artikkel. Sykepleierpodden-episode-16 2020 2020-12-02 - 2020-12-02 2020.
 • Johansen, Edda Aslaug; Larsen, Lill Sverresdatter; Larsen, Ellen Wesenberg; Johansson, Annelie. Helsevesenets akilleshæl. nrk.no/ytring 2020.
 • Obstfelder, Aud; Norbye, Bente; Larsen, Lill Sverresdatter. Det er tid for å legge vekk den historiske tvangstrøyen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Mener det usynlige arbeidet må beskrives bedre. Tidsskriftet sykepleien 2019; Volum 1. ISSN 0806-7511.s 64 - 64.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (fulltekst) iTromsø 2019.
 • Blix, Bodil Hansen; Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter; Henriksen, Nils Oddbjørn; Hamran, Torunn. Pårørende til personer med demens bidrar mye og lenge. (fulltekst) www.nordnorskdebatt.no 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørende til personer med demens sine erfaringer med pårørendeskole. Arctic Circle 2019 Assembly (omtale) 2019-10-10 - 2019-10-13 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørende til hjemmeboende personer med demens sine erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler. Nunamed 2019 (omtale) 2019-10-04 - 2019-10-07 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Gjør vi sykepleiere eller utfører vi helsepolitikk og økonomisk styring. Mørketidskonferansen 2019: Eldre - psykisk helse og rus (omtale) 2019-11-25 - 2019-11-26 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Ansvar for rolleforståelse i samhandling med pasient og pårørende?. Fagkveld - Sjå, lytt og rock kvarandre fram! (omtale) 2019-10-01 - 2019-10-01 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Lill Sverresdatter Larsen er ny lederkandidat til NSF – og årets første. (data) 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Man behandler ikke intensivsykepleiere slik!. (data) Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Mener kunnskapsministeren at det er best om sykepleiere ikke tar master?. (data) Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleiere - still til verv. (data) Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleiere krever mer enn lønn og heltid. (data) Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleiere krever mer enn lønn og heltid. (data) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.s 6 - 7.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Observatory on Full-time Employment of Nurses in Norway. EHMA Annual Conference 2019 2019-06-17 - 2019-06-19 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Hva er egentlig sykepleie?. Felles fagdag ansatte ved bachelorutdanning i sykepleie 2019-06-05 - 2019-06-05 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Seven positions to help understand family caregivers' dilemma. ICN Congress 2019 2019-06-30 - 2019-06-30 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Appell: Tid for tverrfaglig helsepolitisk strategi som står seg over tid. Protestmarkering mot kutt i helsetjenestene 2019-05-02 - 2019-05-02 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleiearbeid gjort synlig gjennom Davina Allens praksisbaserte teori. Tidsskriftet Sykepleiens debattmøte "Hva er egentlig sykepleie"? 2019-04-26 - 2019-04-26 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Blix, Bodil Hansen; Hamran, Torunn. Seven positions to help understand family caregivers dilemmas. 19th International Conference on Integrated Care, (data) 2019-04-01 - 2019-04-03 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Kvinner opplært til å være ydmyk. 2019.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Ti tips til hvordan helsepersonell kan redusere barrierer for samhandling i demensomsorg. Vårkonferansen 2018 2018-03-15 - 2018-03-15 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Her streiker de for likelønn. (fulltekst) 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. NHO tar ikke sykepleiere seriøst. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Seriøst NHO?. (fulltekst) Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Streikebryteri på Kurbadet. (fulltekst) 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Anklager Kurbadet for streikebryteri. (fulltekst) 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Har streiket i snart to uker: – Vi savner å være på jobb. (fulltekst) 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Det som virkelig betyr noe. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendes involvering ved beslutninger om sykehjemsplass. Forskningsgruppe Arktisk aldring 2018-11-13 - 2018-11-13 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Å snakke på vegne av personer med demens. Samspill i praksis. Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen - et nyttig, men lite kjent tilbud. (data) 2018.
 • Moholt, Jill-Marit; Larsen, Lill Sverresdatter. Pårørendeskolen- et nyttig, men lite kjent tilbud. Nordlys 2018. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Samhandling om demensomsorg i kommunale hjemmetjenester. Fylkesledersamling 2018-06-18 - 2018-06-18 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Speaking on behalf of the person with dementia. EHMA 2018 annual conference - making it happen 2018-06-20 - 2018-06-22 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Blir det uravstemning om KS-oppgjøret?. (data) Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. En helt nødvendig bok – om det vage og problematiske i rollen som pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester. Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; Volum 4 (1). ISSN 2387-5976.s doi: 10.18261/ISSN.2387-5984-2018-01-14.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Når blodige babyer skaper livredde mammaer. (data) Tidsskriftet sykepleien 2018. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Fagdag Økt samhandling, brukermedvirkning og likeverdige tjenester i demensomsorgen – Men hvordan gjør vi det da?. Geriatrinettverkets seminar 2018-04-27 - 2018-04-27 2018.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Demensomsorg i områder med samisk og norsk befolkning. (data) Sykepleien Forskning 2017. ISSN 1890-2936.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Unio-konferansen 2017 Samtale om språk og arbeidsform i fagbevegelsen. Unio konferansen 2017 Folket og eliten (data) (omtale) 2017-12-05 - 2017-12-06 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleierens posisjon i helsetjenesten, pasientnært og organisatorisk arbeid. NSF student fagdag 2017-11-23 - 2017-11-23 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Å snakke på vegne av personer som lever med demenssykdom - En studie om samhandling mellom pårørende og helsepersonell i hjemmetjenester i rurale, nordnorske kommuner med fleretnisk befolkning. Regional nettverkssamling USHT i Nord-Norge 2017-09-28 - 2017-09-29 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Sausjord, Elisabet; Eilertsen, Hilde Fryberg. "Når demenssykdommen rammer". (data) UiT Helseblogg 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities.. 2017 ISBN 978-82-7589-552-1.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Sausjord, Elisabet; Eilertsen, Hilde Fryberg. Når demenssykdom rammer. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. "Å snakke på vegne av personer med demenssykdom". Demensdagene Tromsø 2017 2017-09-21 - 2017-09-21 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. "Å snakke på vegne av personer med demenssykdom". Demensnettverk 2017-09-13 - 2017-09-13 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Åpningstale Landskonferansen for Norsk Sykepleierforbunds faggruppa for geriatri og demens. Landskonferansen for Norsk Sykepleierforbunds faggruppa for geriatri og demens 2017-04-20 - 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina; Hellesø, Ragnhild. Med hvilken stemme skal vi snakke om dagens sykepleie?. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2017. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Skoglund, Annie Dagrun. Vi må diskutere innflytelse for pårørende til personer med demens. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Du er god nok i massevis. (data) Tidsskriftet sykepleien 2017. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. Fagdag for ledere og fagressurser 2017-01-26 - 2017-01-26 2017.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Ta bort pekefingeren Nordlys!. (data) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Obstfelder, Aud; Olsvold, Nina; Hellesø, Ragnhild. Hva er sykepleie?. (fulltekst) Tidsskriftet sykepleien 2016 (8). ISSN 0806-7511.s 58 - 60.s doi: 10.4220/Sykepleiens.2016.58491.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Om sykepleiermangel, frosker og dører som lukkes. (data) Tidsskriftet sykepleien 2016. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Hamran, Torunn; Normann, Ketil. Samhandling og brukermedvirkning i multi-etniske kommuner i Nord-Norge, knyttet til hjemmeboende eldre som har demenssykdom.. Nettverksformum for demenskontakter 2016-05-31 - 2016-06-01 2016.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Kristiansen, Margrethe. HelseOmsorg 21: Bedre folkehelse med mer forskning i kommunehelsetjenesten. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sjokkrapportene - alle hendelsene blir ikke rapportert. (data) Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Om avviksmeldinger i helsetjenesten. iTromsø 2015.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Fottland, Anne Serine; Hagen, Kirsti. Demenssyk og trygg. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Om "lufting" av eldre. (data) Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 4 - 4.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Kristiansen, Margrethe. HelseOmsorg 21: Bedre folkehelse med mer forskning i kommunehelsetjenesten. - Gode mål men tiltakene krever dialog og offentlig debatt.. Folkebladet.no 2015.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Hvem har rett til brukermedvirkning i demensomsorg?. Stein på stein - forskning og fagutvikling i kommunal helse- og omsorgstjeneste 2015-03-17 - 2015-03-17 2015.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Processes of user participation among formal and family caregivers in home-based care for persons with dementia. Senterseminar 2015-03-10 - 2015-03-12 2015.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Ikke verdig pleie og omsorg. (data) Tidsskriftet sykepleien 2014. ISSN 0806-7511.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Gjensidig posisjonering i etniske kategorier skaper utfordring for samhandling. (data) Fagnytt i nord 2014 (3).
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Ethnocultural Diversity in Home-based Dementia Care. Life With Dementia 2014: Relations 2014-10-15 - 2014-10-17 2014.
 • Larsen, Lill Sverresdatter; Normann, Hans Ketil; Hamran, Torunn. Ethnocultural Diversity in Care of People with Dementia Disease. Medical Sociology 46. Annual Conference 2014-09-10 - 2014-09-12 2014.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Pasienter som trenger sykepleie i kommunene verdsettes ikke. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleier og "pasientens advokat" - ikke opptatt av pasientsikkerhet?. Fagdag - God læring i god dokumentasjon 2013-05-23 - 2013-05-23 2013.
 • Larsen, Lill Sverresdatter. Sykepleier og "pasientens advokat" - ikke opptatt av langsiktig pasientsikkerhet?. Sykepleiermaraton 2012-12-01 - 2012-12-01 2012.
 • Look at all works in CRIStin →


  Teaching

  Larsen har godkjent universitetspedagogisk basiskompetanse. Den pedagogiske mappen finnes her.
  MH2 L.11.324

  Click for bigger map