#
#
Department of Language and Culture kari.mathisen@uit.no 77623316 Tromsø SVHUM A 1015

Mathisen, Kari


Worktitle

Job description

Studiekonsulent for engelsk og tysk.

Følgende studieprogram:

 • årsstudium i engelsk
 • årsstudium i tysk
 • lektorutdanning trinn 8-13: studieretning engelsk
 • lektorutdanning trinn 8-13: studieretning tysk
 • bachelor i engelsk
 • English Literature - master
 • bachelor i språk og litteratur: studieretning engelsk (siste opptak høst 2017)
 • master i litteratur: studieretning engelsk (siste opptak høst 2017)
 • fellesemner i instituttets BA-grader i språk/litteratur

Ansvarsområder:

 • eksamensarbeid
 • undervisningsplanlegging
 • studieveiledning/studieinformasjon
 • kvalitetssikring og redigering av emne- og studieprogrambeskrivelser på nett
 • generell saksbehandling, f.eks. ved innpassing av ekstern utdanning, klage over karakterfastsetting og lignende.
 • tospråktesten (i samarbeid med OsloMet)

 Benytter følgende verktøy: FS, WISEflow, EpN, studiepublisering, ePhorte, Canvas
CV

Mastergrad i engelsk litteraturvitenskap, Universitetet i Tromsø, våren 2009. Tittel på mastergradsoppgave: "What's Happened to this Family Anyway?" The Disintegration of the American Family in Selected Plays by O'Neill, Miller, and Shepard"

Bachelorgrad i språk og litteratur, studieretning engelsk, Universitetet i Tromsø, våren 2007.


SVHUM A 1015

Click for bigger map