bilde.jpg
Photo: Marianne Eliassen
bilde.jpg
Department of Health and Care Sciences marianne.eliassen@uit.no 77660515 99709940 Tromsø MH2 U.11.328

Marianne Eliassen


Worktitle

Job description

Førsteamanuensis ved master i helsefaglig utviklingsarbeid, IHO


 • Eliassen, Marianne; Lahelle, Andreas. Enhancing functional improvement in reablement – a qualitative study. European Journal of Physiotherapy 2020. ISSN 2167-9169.s doi: 10.1080/21679169.2020.1761449.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. Physiotherapy supervision of home trainers in interprofessional reablement teams. Journal of Interprofessional Care 2018. ISSN 1356-1820.s doi: 10.1080/13561820.2018.1541877.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. The practice of support personnel, supervised by physiotherapists, in Norwegian reablement services. Physiotherapy Research International 2018. ISSN 1358-2267.s 1 - 8.s doi: 10.1002/pri.1754.
 • Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn. Variations in physiotherapy practices across reablement settings. Physiotherapy Theory and Practice 2018; Volum 36 (1). ISSN 0959-3985.s 108 - 121.s doi: 10.1080/09593985.2018.1481162.
 • Eliassen, Marianne. Forskning på rehabiliteringsmodeller- Scoping review. Kick off RehabLos 2021-05-19 - 2021-05-19 2021.
 • Lahelle, Andreas Falck; Rosenberger, Andreas Dybesland; Eliassen, Marianne; Sørvoll, Marit; Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Ellen Christin. Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi - mer enn randomiserte kontrollerte forsøk. Fysioterapeuten 2021. ISSN 0016-3384.
 • Lahelle, Andreas Falck; Rosenberger, Andreas Dybesland; Eliassen, Marianne; Sørvoll, Marit; Pedersen, Synne Garder; Arntzen, Ellen Christin. Kunnskapsbasert praksis i nevrologisk fysioterapi – mer enn randomiserte kontrollerte forsøk. Fysioterapeuten 2021. ISSN 0016-3384.
 • Eliassen, Marianne. Forskning i og med kommunene - kontekstualisering og implementering. Webinar Vestvågøy kommune 2021-05-21 - 2021-05-21 2021.
 • Eliassen, Marianne. Physiotherapy practices in reablement services. ReAble network webinar 2021-05-20 - 2021-05-20 2021.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering har blitt en del av hverdagen. 2020.
 • Eliassen, Marianne; Hartviksen, Trude Anita. Aktivitet og fellesskap. 2020 ISBN 978-82-8340-098-4.
 • Eliassen, Marianne. Fysioterapi i hverdagsrehabiliteringsteam. Fysioterapeuten 2020; Volum 87 (3). ISSN 0016-3384.s 31 - 31.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering - rehabilitering eller forebygging? Hensikten bør styre organiseringen. Læringsnettverk rehabilitering 2019-06-04 - 2019-06-05 2019.
 • Eliassen, Marianne. Fiksert og fleksibel hverdagsrehabilitering. Ulike modeller til ulikt formål. Forsknings- og erfaringsseminar om rehabilitering 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.
 • Hartviksen, Trude Anita; Eliassen, Marianne. Ergoterapeutenes kjernekompetanse er en ressurs i kommunenes implementering av eldrereformen Leve hele livet. Ergoterapeuten 2019; Volum 62 (6). ISSN 0800-3475.s 28 - 37.
 • Eliassen, Marianne. Kommunene skal få erfaringene som gir aktivitet hos eldre. 2019.
 • Eliassen, Marianne. Ulike praksiser i hverdagsrehabilitering - Hva ønsker vi?. Rehabiliteringskonferansen 2019 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.
 • Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn. Fysioterapipraksis i hverdagsrehabilitering. Fysioterapikongressen 2018 2018-02-12 - 2018-02-14 2018.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering - organisering og verdigrunnlag. Høstkonferansen 2018 2018-10-25 - 2018-10-25 2018.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. Samhandling i hverdagsrehabilitering. Omsorgskonferansen 2018 2018-10-24 - 2018-10-25 2018.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering - fra behandlingsbenken til kjøkkenbenken. Temadag for bachelor i Fysioterapi 2018-06-01 - 2018-06-01 2018.
 • Eliassen, Marianne. Stipendiatlunsj: hverdagsrehabilitering - fysioterapiveiledning ved oppgavedeling. Stipendiatlunsj for flerfaglig forskningsgruppe for helse- og omsorgstjenesten i kommunene 2018-03-23 - 2018-03-23 2018.
 • Eliassen, Marianne. Samhandling i hverdagsrehabilitering. Tverrprofesjonelt eller flerprofesjonelt?. Forskningskonferansen "Mellom oss sagt - Samhandling i helse- og omsorgstjenesten" 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.
 • Eliassen, Marianne; Henriksen, Nils Oddbjørn; Moe, Siri. Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults. World Confederation for Physical Therapy Congress 2017-07-02 - 2017-07-04 2017.
 • Eliassen, Marianne. Hverdagsrehabilitering- Fysioterapiveiledning ved oppgavedeling. senter for omsorgsforskning fellessamling 2017-09-12 - 2017-09-12 2017.
 • Eliassen, Marianne; Moe, Siri; Henriksen, Nils Oddbjørn. Physiotherapy assessment in reablement for community-dwelling older adults. Snakk med en forsker 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.
 • Eliassen, Marianne; Moholt, Jill-Marit. Livets skole? Stipendiaterfaringer fra den nasjonale forskerskolen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene (MUNI-HEALTH-CARE). Symposium for Torunn Hamran 2017-12-06 - 2017-12-06 2017.
 • Look at all works in CRIStin →


  Teaching

  Bachelor i fysioterapi 2010-2015

  Master i helsefag 2016-2017
  MH2 U.11.328

  Click for bigger map